www.novebyty.sk
Kraj Okres Obec

Bratislava » Bratislava V » Betliarska

ABA 1 - Bytový dom Betliarska

ABA 1 - Bytový dom Betliarska

Mestská časť / Village Petržalka
Ulica / Street Betliarska
Počet podlaží / Number of floors 4
Typy bytov / Type of flats 1,2,3 izbové
Cena / Price od 1330 €/ m2 bez DPH
Ukončenie výstavby / End of building kolaudácia 04/2012
Investor / Predajca MITAN SK, s.r.o.
Web www.mitan.sk
Kontakt / Contact office@mitan.sk 0902 492 382, 0905 200 123
Popis / Description
Bytový komplex ABA 1 je súbor 39 apartmánov a 27 malometrážnych bytov určených hlavne pre mladé rodiny. Je umiestnený do obytného územia MČ Bratislava – Petržalka.

Hlavnou funkciou objektu je funkcia bytová (trvalé a prechodné bývanie v bytoch a apartmánoch), doplnená o funkciu riešenia statickej dopravy formou garážovania, resp. chráneného parkovania pre potreby obyvateľov.
Hlavnú časť stavby tvorí trojpodlažná nadstavba so štvrtým ustupujúcim podlažím, v podnoží podzemného podlažia budú podzemné garážové státia.
Na prvom a druhom podlaží sú na severnej strane apartmány, na južnej strane objektu sú orientované byty a vo východnej časti je navrhnuté parkovanie. V treťom nadzemnom podlaží sú situované byty a apartmány. Štvrté ustupujúce podlažie má byty, na ktoré nadväzujú obytné terasy s dlažbou a strešnou zeleňou.

Súčasťou projektu je 174 parkovacích státí, ktoré je možné odkúpiť aj samostatne.

Kontakt: 0902 492 382, office@mitan.sk
Katastrálny portál


Stránku prevádzkuje Mitan.sk, © 2021

design by INFOTECH INFOTECH