www.novebyty.sk
Kraj Okres Obec
9fdbe231-d1b0-4ab9-bc26-494a6dacb2bf_ZPos.jpg

www.ocenovanie.sk

Názov projektu: www.ocenovanie.sk
Akciové číslo: 0902 492 382
Email: holubicova@mitan.sk
Link: www.ocenovanie.sk
Popis akcie: S dôverou sa na nás môžete obrátiť, radi Vám pomôžeme a poskytneme naše služby: - Ohodnotenie nehnuteľností v zmysle platných oceňovacích predpisov SR. - Stanovenie trhovej ceny nehnuteľností štandardnými metodikami uznávanými v rámci EU a vyspelých ekonomík. - Certifikácia - overovanie správnosti stanovenia trhovej ceny nehnuteľností u ocenení vypracovaných inými osobami, certifikovanie znaleckých posudkov. - Konzultácie v oblasti stanovovania trhových cien nehnuteľností. - Analýzy vývo
Katastrálny portál


Stránku prevádzkuje Mitan.sk, © 2021

design by INFOTECH INFOTECH